POEFA

Aquest curs ens han assignat uns recursos a partir d’una Actuació finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i pel Fons Social Europeu. Es tracta d’un projecte anomenat POEFA, Projectes amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat. Hem aprovat dues propostes, una de Tallers de Música, per tal de suplir les mancances que l’organització de grups més petits ens han provocat. I una altra de suport de Pedagogia Terapèutica a alumnat amb Necessitats Educatives Especials, que començaran el mes de gener de 2021. #POEFA, #èxiteducatiu, #FSE