Contacte mestres

Aquests correus són per tal de resoldre dubtes acadèmics i mantenir el contacte amb els nens i nenes, exclusivament mentre duri el confinament. Els i les mestres, en funció de la seva realitat familiar de confinament, miraran de revisar periòdicament si hi ha consultes sobre les tasques que hi ha penjades a l’apartat Orientacions. Penseu a signar els correus, fent constar també el nom del nen o la nena.

p3 a Rosa rosap3a@escolapaupicasso.com
p3 b Empar emparp3b@escolapaupicasso.com
p4 Maria mariap4@escolapaupicasso.com
p5 a Judith judithp5a@escolapaupicasso.com
p5 b Pilar pilarp5b@escolapaupicasso.com
1r a Asun asun1ra@escolapaupicasso.com
1r b Esther esther1rb@escolapaupicasso.com
2n a Bea bea2na@escolapaupicasso.com
2n b Tània tania2nb@escolapaupicasso.com
3r a M. Carmen m.carmen3ra@escolapaupicasso.com
3r a 2 Maria maria3ra@escolapaupicasso.com
3r b Dani dani3rb@escolapaupicasso.com
4t a Laura laura4ta@escolapaupicasso.com
4t b Aurora aurora4tb@escolapaupicasso.com
5è a Jesús jesus5ea@escolapaupicasso.com
5è b Raúl raul5eb@escolapaupicasso.com
6è a Ana ana6ea@escolapaupicasso.com
6è b Cruz m.cruz6eb@escolapaupicasso.com
Anglès 1 M. Luz m.luzeng@escolapaupicasso.com
Anglès 2 Isidoro isidoroeng@escolapaupicasso.com
Ed. Física / info 1 Xavi xavied@escolapaupicasso.com
Ed. Física / info 2 Vicent vicented@escolapaupicasso.com
Música Marta martamus@escolapaupicasso.com
Ed especial 1 Pablo pablosecr@escolapaupicasso.com
Ed especial 2 Paqui paquiee@escolapaupicasso.com
Suport Infantil Yolanda yolandasi@escolapaupicasso.com
Suport Infantil Ainhoa ainhoa@escolapaupicasso.com
Cap estudis Consol consolc.estudis@escolapaupicasso.com
Direcció Genís genisdirector@escolapaupicasso.com