Atenció a les famílies

Horari de visita:

* Dilluns de 9:00 a 10:00

* Dimarts de 16:30 a 17:30