Atenció a les famílies

Horari de visita: tardes de dijous de 16:45 a 18 hores.