Junta i funcions

Junta directiva

Presidenta: Fátima Laroussi Alalhi

Secretària: Samara Amat Alex

Tresorer: Zakaria Sanahaji El Alami

Vocals: Elvira Sausiri Humerez

Eva De Borja Moreno

Fernanda Camba Borel

Funcions

L’associació de mares i pares organitza i controla les activitats extraescolars que es realitzen al centre.

Col·labora en les diverses activitats i festes que s’organitzen dintre de la programació general de l’escola, així com en diferents tasques dels cicles. També monta habitualment una festa per Carnestoltes i una altra a final de curs.

Les principals festes que organitza l’AMPA són les de Carnestoltes i final de curs. Tot i així, s’acostumen a fer algunes activitats lúdiques per la Castanyada, Nadal, etc.

Així mateix, durant el curs organitza, en coordinació amb l’Ajuntament, xerrades sobre temes d’interès per les famílies.