Junta i funcions

Junta directiva

Presidenta: Fátima Laroussi Alalhi

Secretària: Samara Amat Alex

Tresorer: Zakaria Sanahaji El Alami

Vocals: Elvira Sausiri Humerez

Eva De Borja Moreno

Fernanda Camba Borel

Funcions

L’associació de mares i pares organitza i controla les activitats extraescolars que es realitzen al centre.

Col·labora en les diverses activitats i festes que s’organitzen dintre de la programació general de

l’escola, així com en diferents tasques dels cicles. També monta habitualment una festa per Carnestoltes i una altra a final de curs.

Les principals festes que organitza l’AMPA són les de Carnestoltes i final de curs. Tot i així,

s’acostumen a fer algunes activitats lúdiques per la Castanyada, Nadal, etc.

L’AMPA també s’encarrega de gestionar el repartiment de llibres de text. Així mateix, durant el curs

organitza, en coordinació amb l’Ajuntament, xerrades sobre temes d’interès per les famílies.