Horaris i calendari

HORARI GENERAL D’ACTIVITATS DEL CENTRE I DE L’ALUMNAT 2020-2021

– Del 14 de setembre al 4 de juny, l’horari serà el descrit a la imatge.
– El 21 de desembre i del 7 al 22 de juny es farà horari intensiu de 9h a 13h (o deu minuts més tard en els cursos en groc).

Dies festius:

12 d’octubre

1 de novembre

6 i 8 de desembre

1 de maig

Festes locals:

11 de maig

24 de maig

Dies de lliure disposició:

7 de desembre

15 de febrer

10 de maig

Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos.

Vacances de Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril de 2021, ambdós inclosos.

Les classes acabaran el 22 de juny de 2021.

ENTRADES I SORTIDES:

Per tal d’evitar les aglomeracions als accessos del recinte, i al mateix temps evitar fer més de dos torns en cada un dels edificis, establim com a zona d’espera de les famílies els patis.

Tan a l’edifici d’educació infantil com a l’edifici d’educació primària les portes de l’escola s’obriran 5 minuts abans perquè els alumnes puguin començar a entrar de manera gradual i evitar aglomeracions a la porta de l’escola.

Als patis dels dos edificis els alumnes es disposaran per fileres del seu grup estable.

L’alumne podrà entrar a l’escola amb un sol acompanyant tot respectant la distància de seguretat.