Horaris i calendari

HORARI GENERAL D’ACTIVITATS DEL CENTRE I DE L’ALUMNAT 2021-2022

Curs

Hores entrada

Lloc entrades

Hores sortida Llocs sortida

P3

9h i 15h

Fila al pati

12,20 i 16,20h Zona del pati assignada

P4

9h i 15h

Fila al pati

12,30 i 16,30h Zona del pati assignada

P5

9,05h i 15h

Fila al pati

12,35 i 16,30h Zona del pati assignada

1r

9,05 i 15h

Fila al pati

12,35 i 16,30h Sortida porta petita

2n

9,05 i 15h

Fila al pati

12,35 i 16,30h Porxo gimnàs

3r

9,05 i 15h

Fila al pati

12,35 i 16,30h Porxo menjador

4t

9h i 15h

Fila al pati

12,30 i 16,30h Porta gran Primària

9h i 15h

Fila al pati

12,30 i 16,30h Porta gran Primària

9h i 15h

Fila al pati

12,30 i 16,30h

Porta gran Primària

– Del 13 de setembre al 3 de juny, l’horari serà el descrit a la graella.
– El 22 de desembre i del 7 al 22 de juny es farà horari intensiu de 9h a 13h (o 5 minuts més tard, al matí, en els cursos del segon torn).

CALENDARI CURS 2021-2022

Dies festius:

12 d’octubre

1 de novembre

6 i 8 de desembre

1 de maig (diumenge)

6 de juny

Festes locals:

11 de maig

28 de febrer

Dies de lliure disposició:

11 d’octubre

7 de desembre

1 de març

Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 9 de gener de 2022, ambdós inclosos.

Vacances de Setmana Santa: del 9 al 18 d’abril de 2022, ambdós inclosos.

Les classes acabaran el 22 de juny de 2022.

ENTRADES I SORTIDES:

Per tal d’evitar les aglomeracions als accessos del recinte, i al mateix temps evitar fer més de dos torns en cada un dels edificis, establim com a zona d’espera de les famílies els patis.

Tan a l’edifici d’educació infantil com a l’edifici d’educació primària les portes de l’escola s’obriran 5 minuts abans perquè els alumnes puguin començar a entrar de manera gradual i evitar aglomeracions a la porta de l’escola.

Als patis dels dos edificis els alumnes es disposaran per fileres del seu grup estable.

L’alumne podrà entrar a l’escola amb un sol acompanyant tot respectant la distància de seguretat.