Horaris i calendari

HORARI GENERAL D’ACTIVITATS DEL CENTRE I DE L’ALUMNAT 2018-2019

– Del 12 de setembre al 7 de juny, l’horari serà de 9h a 12:30 i de 15h a 16:30h.
– El 21 de desembre i de l’11 al 21 de juny es farà horari intensiu de 9h a 13h.

Dies festius:

12 d’octubre

1 de novembre

6 i 8 de desembre

1 de maig

Festes locals:

10 de juny

Dies de lliure disposició:

2 de novembre

7 de desembre

8 de febrer

4 de març

Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos.

Vacances de Setmana Santa: del 13 d’abril al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos.

Les classes acabaran el 21 de juny de 2019.

ENTRADES I SORTIDES:

Les portes de l’edifici principal (Primària) i de l’edifici d’Educació Infantil (Parvulari) s’obriran a les 9 del matí i a les 15h de la tarda i es tancaran uns minuts després.

L’alumnat haurà d’entrar sol al centre. Les mares i pares es quedaran a la porta. Es prega puntualitat.

L’alumnat de C. Inicial serà acompanyat fins la porta principal, però no es lliurarà individualment, excepte la primera setmana del primer curs, per facilitar l’adaptació. L’alumne no sortirà del recinte escolar si no hi ha un adult esperant-lo. En cas de pluja els pares podran accedir dins el pati i recollir els seus fills al porxo, on els tutors aniran entregant els alumnes.

L’alumnat de CM i CS podrà sortir sol, sempre i quan tingui una autorització signada pels pares.