Espai de joc simbòlic

A Educació Infantil hem muntat una ludoteca amb diferents espais de jocs simbòlic. Hi acudeixen cada setmana i permeten als infants recrear experiències quotidianes, assumir rols diferents als habituals i faciliten la representació de situacions viscudes així com el treball de les emocions experimentades en cada situació. Els racons de joc simbòlic són uns espais destinats a l’activitat lúdica que necessita una participació lliure, imaginativa i creadora per part dels nens i nenes. Permeten treballar actituds de col·laboració, de respecte i d’integració. També permeten un ús diversificat del llenguatge i exigeixen la planificació compartida de l’acció i el respecte per unes normes.