Racons d’aprenentatge autònom

Com sabeu, un dels objectius de la nostra escola és augmentar l’autonomia i responsabilitat dels nostres alumnes, així com el seu interès. Una de les maneres de treballar aquests objectius és amb activitats manipulatives, autònomes, treballant en grups reduïts, autoavaluant-se, escollint ells quin racó faran, amb activitats adaptades a l’edat i les capacitats, etc. Aquesta manera més autònoma de treballar un cop per setmana, a la qual s’han incorporat els mestres d’Educació Especial, també permet una millor atenció a la diversitat.
Hem creat racons de treball psicomotriu, de competència lingüística, de competència matemàtica, etc.