Consell escolar

El nostre Consell Escolar està constituït per:

GENÍS PASCUAL PORRETPresident (director del centre)
CONSOL OLMOS PARDOCap d’estudis
PABLO MESTRE ROCSecretaria
Representant Ajuntament
BEATRIZ FERNÁNDEZ RECALDERepresentant sector mestres
ESTHER DÍAZ EXTREMERARepresentant sector mestres
ASUN FORCÉN FELIU DE LA PEÑARepresentant sector mestres
TÀNIA ABOLAFIA RUBIORepresentant sector mestres
ESTER FUENTES CASTILLARepresentant sector famílies
ROCÍO FERNÁNDEZ RAMOSRepresentant sector famílies
ROSA MARIA REYES LERALTARepresentant sector famílies
ELVIRA SAUSIRI HUMEREZRepresentant AMPA
MANUEL OSCAR GALLEGO LOPEZRepresentant sector PAS

Comissió Permanent

GENÍS PASCUAL PORRETPresident (director del centre)
CONSOL OLMOS PARDOCap d’estudis
PABLO MESTRE ROCSecretaria
ROCÍO FERNÁNDEZ RAMOSRepresentant sector famílies
ESTHER DÍAZ EXTREMERARepresentant sector mestres

Comissió econòmica

GENÍS PASCUAL PORRETPresident (director del centre)
CONSOL OLMOS PARDOCap d’estudis
PABLO MESTRE ROCSecretaria
ASUN FORCÉN FELIU DE LA PEÑARepresentant sector mestres
ESTER FUENTES CASTILLARepresentant sector famílies

Comissió de convivència

GENÍS PASCUAL PORRETPresident (director del centre)
CONSOL OLMOS PARDOCap d’estudis
PABLO MESTRE ROCSecretaria
BEATRIZ FERNÁNDEZ RECALDERepresentant sector mestres
TÀNIA ABOLAFIA RUBIORepresentant sector mestres
ROSA MARIA REYES LERALTARepresentant sector famílies