Consell escolar

El nostre Consell Escolar està constituït per:

Presidència:

Genís Pascual (Director)

CONSOL OLMOS PARDO

Cap d’estudis

 

Regidor/a o representant Ajuntament

ISIDORO ALMENA CEBRIAN

Representant sector professors/es

ESTHER DÍAZ EXTREMERA

Representant sector professors/es

ASUN FORCÉN FELIU DE LA PEÑA

Representant sector professors/es

ANA MªLANZARAN BEJARANO

Representant sector professors/es

ELISABETH BECERRA CABELLO

FRANCISCO MARTÍNEZ ALÍAS

Representant sector pares /mares d’alumnes

Representant sector pares /mares d’alumnes

MªMAGDALENA RODRIGO GAYA

Representant sector pares /mares d’alumnes

Representant AMPA

MANUEL OSCAR GALLEGO LOPEZ

Representant sector PAS

PABLO MESTRE ROC

Secretaria

 

Comissió Permanent

Sr./a GENÍS PASCUAL PORRET

President (director/a del centre)

Sr./a CONSOL OLMOS PARDO

El/La Cap d’Estudis

Representant pares

Sr./a MAGDALENA RODRIGO GAYA

Representant pares

Sr./a ANA LANZARAN BEJARANO

Representant professors

Sr./a ESTHER DÍAZ EXTREMERA

Representant professors

Sr./a PABLO MESTRE ROC

Secretari (secretari/a del centre)

Comissió Econòmica

Sr./a GENÍS PASCUAL PORRET

President (director/a del centre)

Sr./a FRANCISCO MARTÍNEZ ALÍAS

Representant pares

Sr./a ASUN FORCÉN FELIU DE LA PEÑA

Representant professors

Sr./a

Representant ajuntament (primària)

Sr./a PABLO MESTRE ROC

Secretari (secretari/a del centre)

Comissió de Convivència

Sr./a GENÍS PASCUAL PORRET

President (director/a del centre)

Sr./a ELISABETH BECERRA CABELLO

Representant pares

Sr./a ISIDORO ALMENA CEBRIAN

Representant professors

Sr./a CONSOL OLMOS PARDO

El/La Cap d’Estudis

Sr./a PABLO MESTRE ROC

Secretari (secretari/a del centre)