Consell escolar

El nostre Consell Escolar està constituït per:

Presidència:

Genís Pascual (Director)

CONSOL OLMOS PARDO

Cap d’estudis

ÀNGELS NAVALÓN TORNERO

Representant Ajuntament

Representant sector professors/es

ESTHER DÍAZ EXTREMERA

Representant sector professors/es

ASUN FORCÉN FELIU DE LA PEÑA

Representant sector professors/es

Representant sector professors/es

ESTER FUENTES CASTILLA

Representant sector pares/mares d’alumnes

FRANCISCO MARTÍNEZ ALÍAS

Representant sector pares/mares d’alumnes

ROSA MARIA REYES LERALTA

Representant sector pares /mares d’alumnes

MANOLI MARRUPE

Representant AMPA

MANUEL OSCAR GALLEGO LOPEZ

Representant sector PAS

PABLO MESTRE ROC

Secretaria

 

Comissió Permanent

GENÍS PASCUAL PORRET

President (director/a del centre)

CONSOL OLMOS PARDO

El/La Cap d’Estudis

MANOLI MARRUPE

Representant pares

ESTER FUENTES CASTILLA

Representant pares

Representant professors

ESTHER DÍAZ EXTREMERA

Representant professors

PABLO MESTRE ROC

Secretari (secretari/a del centre)

Comissió Econòmica

GENÍS PASCUAL PORRET

President (director/a del centre)

FRANCISCO MARTÍNEZ ALÍAS

Representant pares

ASUN FORCÉN FELIU DE LA PEÑA

Representant professors

ÀNGELS NAVALÓN TORNERO

Representant ajuntament (primària)

PABLO MESTRE ROC

Secretari (secretari/a del centre)

Comissió de Convivència

GENÍS PASCUAL PORRET

President (director/a del centre)

ROSA MARIA REYES LERALTA

Representant pares

Representant professors

CONSOL OLMOS PARDO

El/La Cap d’Estudis

PABLO MESTRE ROC

Secretari (secretari/a del centre)