Medi experimental i treball cooperatiu

A la nostra escola volem treballar l’Àrea de coneixement del Medi Natural i Social de forma molt més experimental, motivadora i manipulativa. Per això hem desenvolupat una programació d’activitats i hem habilitat una Aula de Ciències per fer experiments, utilitzar els microscopis, conèixer el mètode científic, etc.

Moltes de les activitats es fan en equips de treball cooperatiu, una forma de treballar a partir del repartiment de rols i responsabilitats, que té aprendre a treballar en grup com a objectiu. Es fan murals i maquetes, presentacions, cerca d’informació, projectes, etc.

També tenim un hort escolar a l’edifici de Primària i un al d’Infantil. Per poder fer aquests horts comptem amb l’ajuda de familiars d’alumnes voluntaris, als quals els agraïm molt la seva ajuda.