Escola verda

Som ESCOLA VERDA.

Es tracta de conscienciar la comunitat educativa en el respecte al medi ambient.
Des de l’escola hem començat amb la gestió de residus. Per això separem les restes a l’hora del pati i al menjador. Cada dia de la setmana els encarregats verds de cada curs s’ocupen de treure i recollir els contenidors i d’orientar als companys d’on llençar cada cosa. També vetllaran per l’estalvi energètic: apagar llums, canó i avisar si algun lavabo raja contínuament o si una aixeta s’encalla. Així com de la contaminació acústica, amb un semàfor que canvia de color segons el soroll que hi ha.