Claustre de mestres

EQUIP DIRECTIU

L’equip directiu està format per:

El director: Genís Pascual i Porret

La Cap d’Estudis: Consol Olmos i Pardo

El Secretari: Pablo Mestre Roc

MESTRES

Els mestres que intervenen a cada nivell el curs 2021-2022 són:

CursTutor
P3
P4A
P4B
P5A
P5B
P5C
1r
2nA
2nB
3rA
3rB
4tA
4tB
5èA
5èB
6èA
6èB