Claustre de mestres

EQUIP DIRECTIU

L’equip directiu està format per:

El director: Genís Pascual i Porret

La Cap d’Estudis: Consol Olmos i Pardo

El Secretari: Pablo Mestre Roc

CICLES

Els mestres que intervenen a cada cicle el curs 2017-2018 són:

CICLE

MESTRES

INTERVENCIÓ AL CICLE

EDUCACIÓ INFANTIL

Judith Pastrana

Tutora P 3 A

Pilar Gómez

Tutora P 3 B

Rosa Polo

Tutora P 4 A

Roser Orozco

Tutora P 4 B

Conchi Moreno

Tutora P 5 A

Maria Bravo

Tutora P 5 B

Óscar Sanjurjo

Reforç i Psicomotricitat
 Anna Font Ed. Especial
 Pablo Mestre  Ed. Especial

Marta Zamora /

Genís Pascual

Música

M. Luz López

Anglès

CICLE

INICIAL

Asun Forcén

Tutora 1r A

Esther Díaz

Tutora 1r B

Bea Fernández

Tutora 2n A

Tània Abolàfia

Tutora 2n B

Vicent Gregori

Ed. Física

Isidoro Almena

Anglès i escacs

Genís Pascual

Informàtica

Paqui Torres / Pablo Mestre

Ed. Especial
Marta Zamora  Música
Consol Olmos  Reforç

CICLE

MITJÀ

M. Carmen Ramírez / Laura Rubio Tutora 3 A

Dani Gómez

Tutora 3 B
Raúl Pretel Tutor 4 A
Judith Ferrera / Mireia Salas Tutora 4 B
M. Luz López /

Isidoro Almena

Anglès

Marta Zamora

Música
Paqui Torres  Ed. Especial
Xavier Cabrera Educació Física i informàtica
 Vicent Gregori  Educació Física

CICLE

SUPERIOR

Carol Peña

Tutora 5 B

Ana Lanzarán

Tutora 5 A

Aurora Hernández

Tutora 6è A

Elena García / Sebastián Rodríguez

Tutora 6è B

M. Luz /

Isidoro Almena

Anglès

Marta Zamora

Música
Paqui Torres Educació especial

Xavier Cabrera

Ed. Física.

Vicent Gregori

Informàtica