Pla de suport a la lectura

Basant-nos en la piràmide de la lectura, hem desenvolupat diferents mesures per tal de motivar i ajudar els nens i nenes de l’escola en l’aprenentatge de la lectura, especialment la comprensiva. 

Mitja hora de lectura lliure

Hem reestructurat els horaris de manera que cada dia només entrar a la classe el primer que fem és mitja hora (de 9 a 9’30h) de lectura individual i lliure. En aquesta mitja hora també s’aprofita per fer lectures de contes i llibres per part dels mestres i de pares o mares voluntaris.

Reforç individual

També s’aprofita aquesta mitja hora per treballar individualment amb determinats alumnes la lectura, tant la descodificació com la comprensió, especialment amb els alumnes de 1r, 2n i 3r.

Biblioteques d’aula

Hem destinat un espai de l’aula per a la lectura, que s’aprofita en la mitja hora del matí o quan un alumne ha acabat una feina i encara no ha començat la següent. Hem dissenyat l’espai per tal que s’hi sentin còmodes.

Recomanació de llibres 

Durant la mitja hora de lectura, els alumnes poden fer recomanacions de llibres que els hagin agradat. Ho poden fer en vídeo (havent preparat un guió previ). Les recomanacions es pengen en el bloc de biblioteca.

Padrins lectors

Un cop per setmana, a l’hora de lectura, els alumnes de p5 i quart, primer i cinquè i segon i sisè compartim una activitat anomenada Padrins Lectors.
La idea és que cada alumne dels grans faci l’acompanyament de la lectura d’un altre alumne de p5, primer o segon i estableixi amb ell una relació plena de complicitat i de confiança.

Enigmes

De tant en tant, apareixen per les parets de l’escola enigmes i endevinalles amb un sobre a sota on es pot introduir la resposta.