Atenció a les famílies

HORARI DE VISITA DE L’EQUIP DIRECTIU I DELS MESTRES

Curs 2020-2021

  • Reunions de grups:

Degut a la situació en què haurem de començar aquest setembre, pensem que hi haurà dubtes que caldrà resoldre abans de començar el curs. Per aquesta raó hem avançat les reunions d’inici de curs als primers dies. Degut a les restriccions de reunions de més de 10 persones, ens veiem obligats a fer-les telemàtiques.

Al setembre enviarem la comunicació a les famílies a través de konvoko. En aquesta comunicació enviarem la presentació per tal que puguin tenir la informació possibles casos de famílies que no puguin venir per ser col·lectiu de risc.

  • Reunions individuals de seguiment:

El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu electrònic. En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat i mitjançant una cita prèvia.