Atenció a les famílies

HORARI DE VISITA DE L’EQUIP DIRECTIU I DELS MESTRES

Curs 2019-2020

Direcció: Dilluns, dimecres i divendres al matí. Dimarts a la tarda

Secretaria: De dilluns a divendres en horari escolar.

Professorat: Cada mestre en funció del seu horari.

CALENDARI DE REUNIONS DE PARES D’INICI DE CURS

CURS

DATA

P 3

4 de setembre de 2019 (12h)

P 4

4 de setembre de 2019 (11h)

P 5

4 de setembre de 2019 (10h)

1r

 6 de setembre de 2019 (10h)

2n

25 de setembre de 2019 (16’45h)

3r

26 de setembre de 2019 (16’45h)

4t

24 de setembre de 2019 (16’45h)

23 de setembre de 2019 (16’45h)

30 de setembre de 2019 (16’45h)