Atenció a les famílies

HORARI DE VISITA DE L’EQUIP DIRECTIU I DELS MESTRES

Curs 2019-2020

Direcció:

Secretaria: De dilluns a divendres en horari escolar.

Professorat: Cada mestre en funció del seu horari.

CALENDARI DE REUNIONS DE PARES D’INICI DE CURS

CURS

DATA

P 3

4 de setembre de 2019 (12h)

P 4

4 de setembre de 2019 (11h)

P 5

4 de setembre de 2019 (10h)

1r

 6 de setembre (10h)

2n

3r

4t