Atenció a les famílies

HORARI DE VISITA DE L’EQUIP DIRECTIU I DELS MESTRES

Curs 2018-2019

Direcció: Dimecres de 9 a 13h

Cap d’Estudis:

Secretaria: De dilluns a divendres en horari escolar.

Professorat: Cada mestre en funció del seu horari.

CALENDARI DE REUNIONS DE PARES D’INICI DE CURS

CURS

DATA

P 3

6 de setembre de 2018 (12h)

P 4

6 de setembre de 2018 (11h)

P 5

6 de setembre de 2018 (10h)

1r

 7 de setembre (10h)

2n

3r

4t