Atenció a les famílies

HORARI DE VISITA DE L’EQUIP DIRECTIU I DELS MESTRES

Curs 2018-2019

Direcció: Dimecres de 9 a 13h i Dijous de 15 a 16h

Secretaria: De dilluns a divendres en horari escolar.

Professorat: Cada mestre en funció del seu horari.

CALENDARI DE REUNIONS DE PARES D’INICI DE CURS

CURS

DATA

P 3

6 de setembre de 2018 (12h)

P 4

6 de setembre de 2018 (11h)

P 5

6 de setembre de 2018 (10h)

1r

 7 de setembre (10h)

2n

19 de setembre (16’45h)

3r

1 d’octubre (16’45h)

4t

26 de setembre (16’45h)

25 de setembre (16’45h)

27 de setembre (16’45h)