Avaluació

CALENDARI D’AVALUACIONS I LLIURAMENT D’INFORMES CURS 2018-2019

Sessions d’avaluació

Entrega d’informes

Ed. Infantil

1a. Avaluació

C.I.

1r.- 

2n.- 

C.M.

3r.-

4t.- 

C.S.

5è.-

6è.-

2na. Avaluació

C.I.

1r.- 
2n.- 

C.M.

3r.- 

4t.- 

C.S.

5è.- 

6è.- 

3a. Avaluació

C.I.

1r.- 

2n.- 

C.M.

3r.- 

4t.- 

C.S.

5è.- 
6è.-