Avaluació

CALENDARI D’AVALUACIONS I LLIURAMENT D’INFORMES CURS 2019-2020

Sessions d’avaluació Entrega d’informes

Ed. Infantil

P3.- 4 de febrer de 2020

P4.- 3 de febrer de 2020

P5.- 5 de febrer de 2020

14 de febrer de 2020
P3.- 15 de juny de 2020

P4.- 25 de maig de 2020

P5.- 21 de maig de 2020

18 de juny de 2020
1a. Avaluació C.I. 1r.- 4 de desembre de 2019

2n.-27 de novembre de 2019

19 de desembre de 2019
C.M. 3r.- 3 desembre de 2019

4t.- 9 desembre de 2019

19 de desembre de 2019
C.S. 5è.- 25 de novembre de 2019

6è.- 26 de novembre de 2019

19 de desembre de 2019
2na. Avaluació C.I. 1r.- 23 març de 2020

2n.-24 març de 2020

2 d’abril de 2020
C.M. 3r.- 16 març de 2020

4t.- 17 març de 2020

2 d’abril de 2020
C.S. 5è.- 25 març de 2020

6è.- 26 març de 2020

2 d’abril de 2020
3a. Avaluació C.I. 1r.- 11 de juny 2020

2n.- 8 de juny 2020

18 de juny de 2020
C.M. 3r.- 9 de juny 2020

4t.- 10 de juny 2020

18 de juny de 2020
C.S. 5è.- 2 de juny de 2020

6è.- 3 de juny de 2020

18 de juny de 2020