Avaluació

CALENDARI D’AVALUACIONS I LLIURAMENT D’INFORMES CURS 2020-2021

Sessions d’avaluació Entrega d’informes

Ed. Infantil

1a. Avaluació C.I.
C.M.
C.S.
2na. Avaluació C.I.
C.M.
C.S.
3a. Avaluació C.I.
C.M.
C.S.