Avaluació

CALENDARI D’AVALUACIONS I LLIURAMENT D’INFORMES CURS 2019-2020

Sessions d’avaluació Entrega d’informes

Ed. Infantil

P3.-

P4.-

P5.-

P3.-

P4.-

P5.-

1a. Avaluació C.I. 1r.-

2n.-

C.M. 3r.-

4t.-

C.S. 5è.-

6è.-

2na. Avaluació C.I. 1r.-

2n.-

C.M. 3r.-

4t.-

C.S. 5è.-

6è.-

3a. Avaluació C.I. 1r.-

2n.-

C.M. 3r.-

4t.-

C.S. 5è.-

6è.-