Avaluació

CALENDARI D’AVALUACIONS I LLIURAMENT D’INFORMES CURS 2017-2018

Sessions d’avaluació

Entrega d’informes

Ed. Infantil

6 i 7 de febrer de 2018 16 de febrer de 2018

11 i 12 de juny de 2018 21 de juny de 2018

1a. Avaluació

C.I.

1r.- 11 de desembre de 2017

2n.- 12 de desembre de 2017

21 de desembre de 2017

C.M.

3r.- 13 de desembre de 2017

4t.- 14 de desembre de 2017

21 de desembre de 2017

C.S.

5è.- 4 de desembre de 2017

6è.- 5 de desembre de 2017

21 de desembre de 2017
2na. Avaluació

C.I.

1r.- 6 de març de 2018
2n.- 5 de març de 2018
23 de març de 2018

C.M.

3r.- 13 de març de 2018

4t.- 12 de març de 2018

23 de març de 2018

C.S.

5è.- 8 de març de 2018

6è.- 7 de març de 2018

23 de març de 2018
3a. Avaluació

C.I.

1r.- 30 de maig de 2018

2n.- 31 de maig de 2018

21 de juny de 2018

C.M.

3r.- 5 de juny de 2018

4t.- 4 de juny de 2018

21 de juny de 2018

C.S.

5è.- 7 de juny de 2018
6è.- 29 de maig de 2018
21 de juny de 2018