Projecte de Convivència

El Projecte és una eina oberta que haurà de ser avaluada i enriquida segons les circumstàncies i l’efectivitat de les mesures previstes per a la seva aplicació.

El projecte educatiu de centre ha de recollir el projecte de convivència entès
com el conjunt d’estratègies i pautes d’actuació adreçades a la comunitat educativa
per :
– fomentar la convivència escolar
– facilitar la prevenció de conductes contràries a la convivència escolar i
– la resolució de situacions conflictives.

 

Podeu consultar el projecte de convivència clicant aquí:  PROJECTE CONVIVÈNCIA