Normes d’organització i funcionament

Per veure les Normes d’Organització i Funcionament del centre cliqueu aquí:  NOFC

Text aprovat pel Consell Escolar el dia 7 de setembre de 2016