Socialització de llibres

L’Escola Pau Picasso té aprovat un projecte de socialització de llibres. Juntament amb l’AMPA Pau Picasso, ofereix al seu alumnat el servei de Socialització de llibres.
Aquest servei consisteix en la reutilització dels llibres de text amb un doble objectiu: l’estalvi per a les famílies i la conscienciació de l’alumnat envers un consum responsable i en favor del medi ambient.
Cada llibre es fa servir entre 3 i 4 cursos escolars, depenent de l’estat del llibre i la seva adequació al currículum.
Les famílies només han de pagar una quota de manteniment dels llibres socialitzats i comprar el material complementari que serà propietat de l’alumne (llibretes, quadernets d’activitats, etc.).

Aquest servei no és obligatori per a les famílies (qui no s’hi vulgui acollir podrà comprar llibres i material complementari en qualsevol establiment extern). La seva acceptació comportarà complir unes normes senzilles, com respectar el material i reposar-lo en cas de deteriorament greu o pèrdua.
La socialització afecta a Cicle Mitjà i a Cicle Superior principalment. Als Cicles Infantil i Inicial només es contemplen llibres de lectura, ja que la majoria del material no es pot reutilitzar.

L’AMPA Pau Picasso també ofereix la possibilitat de distribuir els llibres i material no socialitzat, amb l’únic requisit que la família sigui sòcia.

 

Podeu consultar el projecte complet en aquest enllaç: Projecte de socialització.