Redistribució d’alumnes

A l’acabament del cicles infantil, inicial i mitjà (cursos P5, IMG_3200segon i quart) es fa una redistribució d’alumnes per classe, barrejant els alumnes de les dues classes.

L’evolució de cada grup, les possibles baixes i les noves incorporacions, entre atres factors provoquen unes diferències importants que creiem que fan necessàries reorganitzacions al llarg de l’escolaritat.
Per tant, al final de cada cicle (i si cal a final de cada curs) es fa una valoració per dur a terme una reestructuració de les classes. Aquesta reestructuració sempre va dirigida a un equilibri entre les dues classes.