Dominar l’ortografia

És un mètode de millora de l’ortografia basat en la memòria visual. Es tracta d’aprendre i interioritzar el gest mental pel qual saps quina és la manera correcta d’escriure una paraula. Es diu “Dominar l’ortografia”, són uns quaderns i un material visual, i el treballen els nens i nenes de 4t.